Dethleffs-Logo Tilbage til dethleffs.dk

Deltagelse i konkurrencen „Billeder og videoer – 90-års jubilæum“

1. Deltagelse

Med deltagelsen i konkurrencen erklærer deltageren sig indforstået med deltagerbetingelserne. Alle personer på 18 år og derover med bopæl i Danmark kan deltage i konkurrencen. Ansatte hos Dethleffs GmbH & Co KG, pårørende og distributionspartnere er udelukket fra deltagelse. Det er ikke tilladt at deltage i konkurrencetjenester eller anden form for manipulation. Hver person må kun deltage i konkurrencen én gang. Ved mistanke om bedrageri fra en deltagers side (fx manipulerende handling, deltagelse flere gange) forbeholder Dethleffs GmbH & Co KG sig ret til at fratage personen gevinsten (også efterfølgende).

2. Sådan foregår det

Dethleffs GmbH & Co KG opfordrer alle deltagere til at uploade et eller flere fotos, som passer til temaet „90 år med camping“ på www.dethleffs.de/dethleffs-momente. For at deltage i konkurrencen skal deltageren uploade et billede på www.detleffs.de/dethleffs-momente, udfylde de obligatoriske felter og acceptere deltagerbetingelserne. Konkurrencen slutter 31.12.2021, kl. 23:59. Indbringelse ved domstol er udelukket. Vinderen findes tilfældigt blandt de deltagere, der har svaret rigtigt på konkurrencespørgsmålet. Dethleffs GmbH & Co. KG underretter vinderen via e-mail til den e-mailadresse, der blev oplyst ved deltagelsen i konkurrencen.

3. Ophavsret

Der må udelukkende indsendes materiale, som deltageren har uindskrænket ophavsret til. Indholdet må ikke krænke andre personers rettigheder. Deltageren skal have samtykke fra alle afbildede personer, henholdsvis samtykke fra forældrene eller værger, hvis der er tale om mindreårige. Fremstillingen af optagelserne må ikke være i strid med gældende ret.

4. Brug af det indsendte materiale

Deltagerne giver Dethleffs GmbH & Co KG retten til omkostningsfrit, tidsmæssigt og geografisk ubegrænset at kopiere, udbrede og offentliggøre det af deltageren indsendte materiale i forbindelse med konkurrencen.

5. Gevinster

Der trækkes lod om de gevinster, der er nævnt i konkurrenceteksten. Kontantudbetaling er udelukket. Hvis en gevinst af en eller anden årsag ikke længere er tilgængelig, forbeholder Dethleffs GmbH & Co KG sig ret til at erstatte gevinsten med en alternativ gevinst med tilsvarende eller højere værdi. Gevinsterne sendes omkostningsfrit til de respektive vindere.

6. Accept af gevinsten

Alle vindere har efter offentliggørelsen af vinderne 28 dage til at acceptere gevinsten. Accepten sker ved at besvare e-mailen fra Dethleffs. Hvis en gevinst ikke kan leveres af årsager, som Dethleffs GmbH & Co. KG ikke er ansvarlig for, bortfalder kravet på gevinsten. Vi forsøger som udgangspunkt kun at sende gevinsten én gang. Deltageren er i tilfælde af gevinst indforstået med, at dennes navn nævnes i forbindelse med overrækkelsen af gevinsten, at der tages et billede af vinderen, som bruges på Dethleffs kanaler (webside, sociale medier som Facebook og Instagram, i det trykte kundetidsskrift „Family News“) til at kommunikere om konkurrencen.

7. Databeskyttelse

Alle personoplysninger behandles fortroligt. Vinderen får besked om gevinsten pr. e-mail. De personoplysninger, som Dethleffs har registreret i forbindelse konkurrencen, er nødvendige til gennemførelse af konkurrencen og til orientering af vinderne. Med samtykket til kommerciel anvendelse accepterer du at modtage kommercielle henvendelser pr. e-mail om aktuelle produkter, arrangementer osv. fra Dethleffs GmbH & Co. KG. Dine data videregives kun til modtagere, som er involveret i gennemførelsen af konkurrencen herunder særligt at stille gevinsten til rådighed. Du kan til enhver tid trække din accept tilbage til kommerciel anvendelse af dine personoplysninger uden nærmere begrundelse herfor. En kort besked om dette er tilstrækkeligt og kan sendes pr. post til Dethleffs GmbH & Co. KG, Arist-Dethleffs-Straße 12, 88316 Isny im Allgäu, Tyskland eller pr. e-mail (datenschutz@dethleffs.de). Du vil derudover ved alle kommercielle henvendelser blive gjort opmærksom på din fortrydelsesret og mulighederne for tilbagekaldelse af din accept. Du finder udførlig information om databeskyttelse og dine rettigheder som berørt person i vores databeskyttelseserklæring på vores webside (https://www.dethleffs.dk/download/privacy/).

8. Arrangør

Dethleffs GmbH & Co KG,
Arist-Dethleffs-Straße 12,
88316 Isny im Allgäu,
Tyskland.

9. Ændring af deltagerbetingelserne – afslutning af en konkurrence før tid

Dethleffs GmbH & Co KG forbeholder sig ret til at ændre deltagerbetingelserne, henholdsvis helt eller delvist at afbryde eller afslutte konkurrencen, hvis der foreligger en vigtig grund og uden forudgående varsel. Dethleffs GmbH & Co KG gør særligt brug af denne mulighed, hvis der af juridiske årsager ikke kan garanteres en korrekt gennemførelse af konkurrencen.

10. Andet

Vi forbeholder os ret til at udelukke deltagere fra konkurrencen samt kræve gevinster returneret, særligt hvis der foreligger berettiget mistanke om eller dokumentation for falske oplysninger, manipulation, overtrædelse af deltagerbetingelserne eller andre ulovlige handlinger. Indbringelse ved domstolen er udelukket.