Dethleffs-Logo Tilbage til dethleffs.dk

Oplysninger om databeskyttelse

i forbindelse med brug af billeder, lyd- og videooptagelser i konkurrencen „Dethleffs 90 år“

Dethleffs GmbH & Co. KG er en virksomhed med hovedsæde i Tyskland og dataansvarlig iht. GDPR. De personoplysninger, som du overfører til os, gemmes i vores centrale kundedatabase i Tyskland.

Formål og retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger

Registrering og behandling af personoplysninger sker på grundlag af bestemmelserne i GDPR. Retsgrundlaget for databehandling af billeder, lyd- og videooptagelser (herefter kaldet optagelser) og konkurrencen sker på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR. Personoplysningerne registreres, behandles og anvendes til offentliggørelse af optagelser på de af dig valgte kanaler, og såfremt du deltager i konkurrencen, til gennemførelse af konkurrencen.

Overførsel af personoplysninger inden for gruppen

Dine personoplysninger videregives ikke inden for gruppen. Hvis der sker en udveksling af oplysninger inden for gruppen, sker dette til gennemførelse af konkurrencen eller til administration af dine optagelser hhv. på baggrund af dit samtykke. Derudover kan der være en legitim interesse i at videregive disse oplysninger til interne, administrative formål. Hvis behandlingen af dine personoplysninger sker uden for Europas grænser, sker overdragelsen under overholdelse af alle gældende love om databeskyttelse.

Overførsel af oplysninger til andre modtagere

Der overføres ikke oplysninger til andre modtagere. Hvis der sker en overførsel til andre modtagere, sker dette kun i det omfang, det er nødvendigt for gennemførelse af konkurrencen. I den forbindelse benytter vi os af serviceudbydere, som understøtter os ved gennemførelse af konkurrencen. Disse handler kun efter vores instruks og behandler kun oplysningerne til det tilsigtede formål. En anvendelse herudover sker ikke og kræver juridisk tilladelse eller accept.

Overførsel af personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation

En overførsel af personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation sker kun for så vidt, vi publicerer dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke på et socialt medie i forbindelse med rapporteringen. Overførslen sker på baggrund af dit eksplicitte samtykke i henhold til art. 49, stk. 1, litra a), i GDPR.

Forekomsten af automatiske afgørelser og profiling

Vi gør ikke brug af automatiske afgørelser eller profiling.

Lagringsperiode

Dine personoplysninger slettes efter jubilæumskampagnens ophør eller efter tilbagetrækning af dit samtykke, såfremt der ikke foreligger et lovmæssigt krav om opbevaring.

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til oplysning om og indsigt i de af os gemte personoplysninger om dig samt ret til berigtigelse, dataportabilitet og sletning af disse oplysninger, såfremt sletningen af disse oplysninger ikke strider mod et lovmæssigt krav om opbevaring af oplysningerne. Derudover er du berettiget til at gøre indsigelse mod behandlingen af disse oplysninger eller forlange, at behandlingen indskrænkes. Derudover har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed.

Sker behandlingen af personoplysningerne på grundlag af dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage med virkning for fremtiden.

Ansvarligt sted:
Dethleffs GmbH & Co. KG,
Arist-Dethleffs-Str. 12,
88316 Isny,
tlf.: +49 (0) 7562 987 0
e-mail: info@dethleffs.de